Murray N. Rothbard: Mitä valtio on tehnyt rahallemme?

[REMIX]

MItä valtio on tehnyt rahallemme?

Teos: Mitä valtio on tehnyt rahallemme?
Tekijä: Murray N. Rothbard
Kustantaja: Lumo Kustannus
Julkaisuajankohta: Joulukuu 2009
Pehmeät kannet, nidottu
Pokkari, 125 sivua, mustavalk.

Murray N. Rothbard avasi silmäni vakaan rahan tärkeydelle ja valtioiden traagisille intresseille manipuloida ja korruptoida sitä kautta historian. Seuraukset ovat olleet surullisia jokaisessa maassa. En ole nähnyt sitten ensi kerran Rothbardin löydettyäni yhtä selkeää ja periaatteellista analyysiä rahan luonteesta.

– Professori ja kirjailija Ken Schoolland

Murray N. Rothbard: Mitä valtio on tehnyt rahallemme?

Kuten talouspolitiikan professori Jesús Huerta de Soto hienosti esipuheessaan tuo esiin, raha asettaa nykyiselle taloustieteelle ja -politiikalle suurimmat haasteet nykypäivänä. Vaikka raha on yhteiskunnallisen toimintamme perusta ja elinehto, teoreettisesti ja käytännössä ymmärryksemme siitä on hyvin vajavaista. Tämä on erittäin vaarallinen ja valitettava asiantila. Vaihdannan välineen manipuloinnilla ja väärinkäytöllä on moninaiset suorat ja heijastevaikutukset kaikille elämän osa-alueille yhteiskunnassa.

Murray N. Rothbardin Mitä valtio on tehnyt rahallemme? on erittäin vaikutusvaltainen teos, joka voidaan pitää myös taloustieteen klassikkona. Se on selkeä esitys rahan historiasta yhdistettynä talousteoriaan ja faktoihin tavalla, joka saa lukijan pitämään rahaan liittyviä asioita jännittävinä ja mielenkiintoisina. Rothbardin teos ei pelkästään tuo vastauksia moniin perusasioihin, vaan myös selventää 1900-luvun moninaisen ja sekasortoisen kansainvälisen politiikan ja rahatalouden motiiveja ja seurauksia. Mitä valtio on tehnyt rahallemme? on harvinaisuus taloustieteen kirjallisuudessa. Se kertoo asiat suoraan ja tavalla, joita jokainen voi ja joita jokaisen tulisi tietää rahasta ja rahataloudesta. Ludwig von Mises kirjoitti aikanaan: ” Taloustieto on välttämätön osa ihmiskunnan sivilisaation rakennetta; se on perusta jolle nykyaikainen teollistuminen ja kaikki viime vuosisatojen moraaliset, älylliset, tiedolliset… saavutukset on rakennettu”. Tavallaan on aika pelottavaa kuinka vähän tiedämme rahasta ja silti olemme hyvin paljon siitä riippuvaisia päivittäisessä kanssakäymisessämme. Viimeaikaiset luotto- ja rahoituskriisit ovat osoittaneet selkeästi, että kaikki ei ole hyvin rahapolitiikan osa-alueella. Juuri näihin olennaisiin peruskysymyksiin Rothbard pureutuu ja tuo selkeyttä ja historiallista perspektiiviä, joka auttaa näkemään mitä tulevaisuudelta on odotettavissa.

Talouspolitiikan professori Jesús Huerta de Soton kirjoittama teoksen esipuhe luettavissa myös sivuillamme.

[/REMIX]

About the author

CIEL wrote 62 articles on this blog.