Yhteenveto

CIEL uskoo vahvoihin yksilöihin, jotka ovat vapaita elämään, toimimaan ja nauttimaan työnsä tuloksista, mutta myös vastaamaan tekojensa seurauksista. Pidämme yksilönvapautta lähtökohtana vauraalle ja vapaalle yhteiskunnalle, jossa jokaisella on mahdollisuus hyödyntää omia kykyjään ja taitojaan haluamallaan tavalla.

Yhteiskunta koostuu yksilöistä. Yksilöt voivat toimia joko yksin tai yhdessä, ja yhteisön vauraus ja hyvinvointi syntyvät yksilöiden valitsemista toimintatavoista ja niiden taustalla olevista uskomuksista. Toimintamme perustuu eettiselle periaatteelle pidättäytyä väkivallan aloittamisesta. Tämä on ainoa todellinen perusta vapaalle yhteiskunnalle, joka mahdollistaa suvaitsevaisuuden, vaurauden ja pysyvän rauhan.

CIEL:in tehtävänä on tuoda esiin yksilönvapauden eri puolia, vaikutuksia ja erityisesti kumota virheellisiä käsityksiä, uskomuksia ja periaatteita, jotka aiheuttavat konflikteja, väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta yksilöiden välille. Eräs merkittävimmistä nykyaikaisen väkivallan muodoista on taloudellinen ja yhteiskunnallinen väkivalta. Olemme päivittäin osallisina näissä yksilönvapauksien loukkauksissa sallimalla joillekin yhteisön jäsenille väkivallan käytön ilman henkilökohtaista vastuuta. Oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia ja vaurautta ei voida rakentaa kestävälle pohjalle silloin, kun sen perusta on epäeettinen ja epäinhimillinen.

Vain yksilöt ajattelevat, toimivat ja pyrkivät parantamaan elinolosuhteitaan. Ilman yksilönvapautta ei ole ihmisarvoista elämää, ainoastaan orjuutta – elämää jonkun muun ehdoilla. Sivistynyt elämä perustuu yksilöiden väliseen vapaaehtoiseen ja rauhanomaiseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Kehittynyt yhteiskunta on mahdollinen ainoastaan silloin, kun yksilöillä on ehdoton vapaus toimia ja pyrkiä omiin päämääriinsä kenenkään sitä estämättä. Kenellä tai keillä voi olla oikeus kieltää toisen ihmisen vapaus elannon hankkimiseen, elämiseen ja työnsä tuloksiin?

CIEL:in työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintamme on täysin yksilöiden, yksityisten yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden tuen ja lahjoitusten varassa. Emme vastaanota verotuksella kerättyä julkista tukea tai rahoitusta. CIEL on yksilönvapauden, vapaiden markkinoiden, vapaan yrittäjyyden ja vapaan yhteiskunnan edistäjä, kouluttaja ja tiedottaja. Olemme itsenäinen, riippumaton ja ei-poliittinen rekisteröity yhdistys. CIEL – vauraus on yksilöllistä ja vapaus yhteisöllistä.