CIEL

CIEL (Centre for Individual and Economic Liberty) edistää ja tukee yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. CIEL on yksityinen, riippumaton ja ei-poliittinen organisaatio, jonka rahoitus koostuu täysin yksityisistä lahjoituksista. Emme vastaanota julkista rahoitusta.

Pidämme rauhanomaisen ja vauraan yhteiskunnan perustana yksilönvapautta, vapaaehtoista yhteistoimintaa ja vaihdantaa sekä yksityisomaisuutta. Tarkoituksenamme on edistää tietoutta ja ymmärrystä vapaudesta ja siihen erottamattomasta kuuluvasta yksilön vastuusta. Katsomme, että yksilöillä tulee olla vapaus toimia haluamillaan tavoilla, kunhan he eivät toiminnallaan vahingoita toisia. Vapaaehtoinen kanssakäyminen ja yhteistoiminta synnyttää vahvoja, luovia ja kyvykkäitä yksilöitä, jotka pystyvät ratkaisemaan ja kohtaamaan yhteiskunnan haasteet ja ongelmat ilman ulkopuolista väliintuloa tai pakottamista.

CIEL:in toiminta koostuu tiedotus- ja julkaisutoiminnasta; tilaisuuksien, seminaarien ja tapahtumien järjestämisestä; akateemisen tietouden tukemisesta ja edistämisestä; tutkimustyöstä; koulutustoiminnasta sekä yleisen tietouden lisäämisestä vapauteen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää.