Hyvinvointivaltio vai sosiaalivaltio?

Jouko Kajanoja kolumnissaan toteaa hyvinvointivaltion olevan alkujaan käännösvirhe:

Hyvinvointivaltiota oikeampi käännös englannin kielen käsitteelle welfare state ja myös saksan sanalle Wohlfartsstaat on sosiaalivaltio. Sanat welfare state ja Wohlfartsstaat tarkoittavat yhteiskuntaa, jossa valtio tarjoaa sosiaaliturvaa. Esimerkiksi welfare mother ei tarkoita hyvinvoivaa äitiä, vaan sosiaaliturvan varassa elävää äitiä.

Hyvinvointivaltiota mitataan useimmiten julkisten sosiaalimenojen kansantuoteosuudella. Mitä suurempi osuus kansantuotteesta käytetään julkisiin sosiaalimenoihin, sitä laajempi on hyvinvointivaltio.

Kun kiistellään hyvinvointivaltiosta, kiistellään siitä, missä määrin valtion tulee taata kansalaisilleen sosiaaliturvaa ja paljonko sitä varten tulee kerätä veroja. Puhe on siis paremminkin sosiaalivaltiosta.

About the author

CIEL wrote 62 articles on this blog.