Hintojen laskun noidankehä, osa 4

Kaj Grüssner

Kaj Grüssner on verokonsultti ja omistautunut edistämään sekä itävaltalaisen taloustieteen oppeja että klassisen liberalismin periaatteita. Sarjan muut osat: 1, 2, 3, 5.

Edellisessä osassa selitimme inflaation aiheuttamia ongelmia. Tässä osassa on vuorossa hinta- ja palkkakontrollit.

Kun valtion elvytystoimenpiteet eivät ole riittäviä estämään hintojen laskua, käyttöön otetaan välittömämmät keinot: hinta- ja palkkakontrollit. Valtio tekee yritysten sopeutumisen uusiin markkinaolosuhteisiin laittomaksi määräämällä kiinteät hinta- ja palkkatasot. Jos litra maito maksaa tänään yhden euron, sen tulee maksaa yhden euron myös huomenna, mikäli valtio määrää maidon litrahinnaksi yhden euron.

Tällainen toimenpide johtaa tuotteiden ja palveluiden osalta siihen, että nimellinen hintataso pysyy ennallaan, muta mitä enemmän tämä taso poikkeaa markkinatasosta, sitä enemmän seuraa kaaosta ylijäämistä (jos kiinteä hinta on liian korkea) tai alijäämistä (jos kiinteä hinta on liian matala). Tämä taas johtaa niin sanottuihin pimeisiin markkinoihin, jossa kaupankäynti tapahtuu kunkin tuotteen ja palvelun markkinahinnalla.

Jos valtio onnistuu sulkemaan nämä pimeät markkinat, mahdolliset ylijäämät muuttuvat ajan myötä alijäämiksi, sillä jos hintataso on liian korkea, tuotteet eivät tule myydyksi ja tämä johtaa siihen, että tuotanto vähenee ja lopulta loppuu kokonaan. Sama tapahtuu, jos valtion määräämä kiinteä hinta on liian alhainen. Ensin liian matala hinta johtaa alijäämään, kun ihmiset varastoivat halpoja tuotteita. Niin kauan kuin kaupankäynti pimeillä markkinoilla tapahtuu markkinahinnoilla, tuotanto voi teoriassa jatkua, mutta jos nämä suljetaan, tuotanto loppuu, koska yksinkertaisesti ei ole kannattavaa jatkaa tuotantoa valtion määräämään kiinteään hintaan. Hintakontrollit johtavat lyhyellä tähtäimellä pimeisiin markkinoihin ja salakuljetukseen ja pitkällä tähtäimellä tuotannon merkittävään supistumiseen.

Palkkakontrollit, jotka käytännössä tarkoittavat minimipalkkaa, toimivat samalla tavalla. Jos minimipalkan taso on liian korkea, työttömyys lisääntyy, koska entistä harvempi työntekijä pystyy ylläpitämään riittävän korkeaa tuottavuutta. Jos sinä työntekijänä maksat enemmän kuin mitä tuotat, saat potkut. Jos olet jo työtön, niin mahdollisuutesi saada työtä pienenevät entisestään. Näissä olosuhteissa luonnollisesti moni ryhtyy tekemään työtä pimeästi matalammalla palkalla kuin valtion määräämällä minimipalkalla. Tuotanto on kuitenkin hintakontrollitapauksessakin riippuvainen pimeiden markkinoiden menestyksestä. Mitä paremmin valtio pystyy estämään pimeän työvoiman käyttöä, sitä enemmän ihmisiä pysyy työttöminä, josta seuraa supistunut tuotanto.

Johtopäätöksenä on siis, että valtio ei pysty ylläpitämään tiettyjä hinta- ja palkkatasoja, jos niille ei ole taloudellisia edellytyksiä. Mitä enemmän valtion määräämät tasot poikkeavat markkinatasoista, sitä laajemmat pimeät markkinat syntyvät yli- ja/tai alijäämistä ja mitä enemmän valtio yrittää estää näitä pimeitä markkinoita, sitä vakavimmaksi ongelmat muuttuvat.

Talouden kartellisointi on oikeastaan vain laajennettua markkinakontrollia. Sen sijaan että valtio ”vain” määrää yritysten palkka- ja hintatasot, se määrää kuka saa harjoittaa liiketoimintaa ylipäätänsä. Tästä ei askel täyteen sosialismiin ole enää kaukana. Kun tämä taso on saavutettu, yksityistä omistusoikeutta ei ole enää olemassa, mikä johtaa hintamekanismin romahdukseen. Se tekee talouslaskennasta eli nykyisen ja tulevan kysynnän arvioinnista sekä tuotannon sopeuttamisesta tähän arvioon mahdottomaksi. Tästä seuraa vielä suurempi taloudellinen kaaos, joka koostuu resurssien väärinallokoitumisesta, valtavista yli- ja alijäämistä, korruptiosta, nälänhädästä ja lopulta koko talouden täydellisestä romahduksesta, eli siitä mitä tapahtui Neuvostoliitossa. Ludwig von Mises ennusti tämän kirjassaan ”Sosialismi”, jonka hän kirjoitti 1920-luvulla.

Seuraavassa ja viimeisessä osassa keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä kriisin ratkaisemiseksi ja tulevien kriisien välttämiseksi.

About the author

CIEL wrote 62 articles on this blog.