Tiesitkö, että

  • Ludwig von Mises (1881–1973), eräs 1900-luvun merkittävimmistä taloustieteilijöistä ja filosofeista, yhdisti muun muassa aikaisemmin mahdottomana pidetysti nykytermeillä mikro- ja makrotaloustieteen yhdeksi kokonaisteoriaksi, ennusti 1920-luvun suuren laman suhdannevaihteluteoriallaan (josta hänen seuraajansa F.A. Hayek sai Nobel-palkinnon), ennusti jo 1920-luvulla teoreettisella todistuksellaan kommunismin romahduksen sekä ihmiskunnan ainoaksi tieksi vaurauteen ja vapauteen sosialismista ja valtion interventioista luopumisen.
  • inflaatio aiheuttaa yhteiskuntaan varallisuuden uusjaon, joka luo yhteiskuntaan voittajia ja häviäjiä. Inflaatio on alkuperäisessä merkityksessään rahan tarjonnan lisäystä ja yleinen hintojen nousu on ainoastaan seurausta siitä. Siten valtion rahamonopoli on ainoa inflaation lähde ja aiheuttaja. Inflaatio on piilevä verotuksen muoto ja verottaja ei tunne inflaatiota – se verottaa kirjanpidollisia voittoja, jotka todellisuudessa ovat usein pelkkää seurausta inflaatiosta ja siten  ainoastaan aikaisemman pääoman kuluttamista.
  • yksityinen sektori vapaaehtoisella vaihdannallaan ei ole nollasummapeliä, jossa toisen hyöty on toisen tappio. Vaihdantaa tapahtuu ainoastaan silloin, kun molemmat osapuolet hyötyvät siitä ja arvostavat enemmän sitä minkä vastaanottavat kuin mistä luopuvat.
  • valtio ei voi lisätä yhteisön hyvinvointia. Se voi ainoastaan siirtää vaurautta joiltain yhteisön yksilöiltä toisille tai tuhota sitä. Ainoastaan vapaaehtoinen vaihdanta voi lisätä yhteisön hyvinvointia aiheuttamatta haittaa kellekään yksilölle, toisin kuin julkinen valta, joka joutuu käyttämään yksipuolista pakkovaltaa heikentäen näin samalla jonkun toisen yksilön asemaa.
  • byrokratia on väistämättä tehoton ja tuhlaava tapa yhteisön resurssien organisoimiselle. Jos vapaaehtoinen vaihdanta estetään väkivalloin, se on myös ainoa vaihtoehto. Vapaaehtoisessa vaihdannassa asiakkaalla on lopullinen ja ehdoton päätäntävalta mitä tuotteita ja palveluita tuotetaan, kuinka paljon ja millä hinnalla. Byrokratia ei ole riippuvainen asiakkaasta – sen ainoa todellinen asiakas on sen rahoituksesta päättävä taho.
  • demokratia tarkoittaa ainoastaan enemmistön valtaa käyttää väkivaltaa vähemmistöä kohtaan. Se ei yksinään takaa yksilönvapautta tai oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Yksilö on pienin vähemmistö.
  • voitot ansaittuna vapaaehtoisella vaihdannalla ovat osoitus suuresta palveluksesta yhteisölle ja tappiot osoitus resurssien tehottomasta käytöstä. Voitot eivät vähennä yhteisössä yhdenkään sen jäsenen hyvinvointia, jos ne perustuvat vapaaehtoiseen vaihdantaan. (ks. yksityinen sektori)
  • lainsäädäntö on lähde ainoille todellisille monopoleille. Erityisetuoikeudet, luvat, lisenssit, rajoitukset, tullit, tuet, tariffit, säädökset ja määräykset rajoittavat kilpailua ja vahingoittavat yhteisön jokaista yksilöä kuluttajana tuotteiden ja palveluiden korkeampina hintoina, vähentyneenä tarjontana ja valinnanvapautena julkisvallan suosiman osapuolen eduksi.

About the author

CIEL wrote 62 articles on this blog.