Inflaatio lyhyesti yhdellä sivulla

Henry Hazlitt

Artikkelin kirjoittajalla, Henry Hazlittilla on pitkä ja arvostettu ura ekonomistina, lehtimiehenä, kirjailijana, päätoimittajana ja kirjallisuuskriitikkona.


“Inflaation vastaisten taistelijoiden” ryhmän vetäjä lähetti minulle äskettäin yhden koneella kirjoitetun liuskan, joka sisälsi tiivistelmän heidän inflaation vastaisesta lausunnostaan, ja pyysi mielipidettäni siitä. Lausunto oli vilpitön ja hyvää tarkoittava, mutta suuressa määrin tyypillisiin inflaatiokirjoituksiin perustuvana, se oli hämäävä sekä analyysiltään että suosituksiltaan.

Kirjoitin hyväksyväni hänen yrityksensä “tehdä jotain” ja hyväksyin myös hänen ajatuksensa yrittää osoittaa yhdellä sivulla inflaation aiheuttaja ja hoitokeinot siihen, mutta ehdottaen seuraavaa korvaava selostusta.

Inflaation syy ja hoito

1. Inflaatio on rahan ja luoton määrän kasvua. Sen pääseurauksena on hintojen nousu. Tästä syystä inflaatio – jos väärinkäytämme termiä tarkoittamaan itse hintojen nousua – johtuu pelkästään lisärahan painamisesta. Hallituksen rahapolitiikka on täysin vastuussa tästä.

2. Yleisin syy lisärahan painamiseen on julkisen talouden budjetin epätasapaino. Tasapainottomat talousarviot aiheutuvat kohtuuttomista menoista, joita hallitus on haluton tai kyvytön maksamaan nostamalla vastaavasti verotuloja. Liialliset menot ovat pääasiassa seurausta hallituksen pyrkimyksistä jakaa tuloja ja hyvinvointia – lyhyesti, pakottaa tuottavat tukemaan tuottamattomia. Tämä heikentää molempien, sekä tuottavien että tuottamattomien, työn kannustimia.

3. Inflaation syyt eivät ole, kuten niin usein sanotaan, “moninaisia ja monimutkaisia”, vaan yksinkertaisesti seurausta liiasta rahan painamisesta. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin “kustannuspaineinflaatio”. Jos palkka- ja muut kustannukset nousevat ilman vastaavaa rahakannan kasvua ja tuottajat yrittävät siirtää nämä kustannukset tuotteisiinsa nostamalla myyntihintoja, niin useimmat heistä vain myyvät vähemmän tavaroita. Tuloksena on tuotannon vähenemistä ja työpaikkojen menetyksiä. Korkeammat kustannukset voidaan siirtää hintoihin vain, kun kuluttajilla on enemmän rahaa korkeampien hintojen maksamiseen.

4. Hintasääntelyillä ei voida estää tai hidastaa inflaatiota. Ne ovat kaikissa tapauksissa vahingollisia. Hintasääntely ainoastaan kaventaa tai pyyhkii pois voittomarginaalit, häiriten tuotantoa ja johtaen toimitusvaikeuksiin ja pulaan. Kaikki valtion harjoittama hinta- ja palkkakontrolli tai pelkästään “valvonta” on vain poliitikkojen yritys syyttää inflaatiosta tuottajia ja myyjiä oman rahapolitiikkansa sijasta.

5. Pitkäaikainen inflaatio ei koskaan “piristä” taloutta. Päinvastoin, se epätasapainottaa, häiritsee, ja ohjaa tuotantoa ja työllisyyttä harhaan. Joidenkin toimialojen työttömyys johtuu pääasiassa liiallisesta palkkatasosta, joka on seurausta joko liiton kiskurivaatimuksista, vähimmäispalkkalaeista (jotka rajaavat nuoret ja ammattitaidottomat ulos työmarkkinoilta) tai pitkästä ja liian anteliaasta työttömyysturvasta.

6. Korjaamattoman vahingon välttämiseksi talousarvio pitää tasapainottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eikä vähitellen. Tasapaino täytyy saada aikaan alentamalla holtittomia menoja eikä lisäämällä verorasitusta, joka jo valmiiksi heikentää kannustimia ja tuotantoa.

Artikkeli Inflation in One Page on julkaistu FEE:n luvalla.

About the author

CIEL wrote 62 articles on this blog.